แนวทางการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาในเทอมต่างๆ 

completingCurriculum mitpsu 2017

แผนผังการเรียนของปีที่ 1

studyPlan mitpsu 1stYear 2017

แผนผังการเรียนของปีที่ 2

studyPlan mitpsu 2ndYear 2017

Go to top